განათლების ეკონომიკა. ლექცია 2. განათლების ეკონომიკა როგორც მეცნიერების განვითარება შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, M003-2-03796

Description:

განათლების ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 1

YouTube Preview Image

განათლების ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 2

YouTube Preview Image

განათლების ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 3

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.