განათლების ეკონომიკა. ლექცია 5. სახელმწიფოს როლი განათლებაში. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, M003-2-03796

Description:

ლექცია 5. ნაწილი 1

YouTube Preview Image

ლექცია 5. ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ლექცია 5. ნაწილი 3

YouTube Preview Image

ლექცია 5. ნაწილი 4

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.