უნივერსალური და რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნინო სარიშვილი, Ilia State University

Description:

დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, ნაწილი 1, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, ნაწილი  2, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, ნაწილი  3, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, ნაწილი 4, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.