დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2

Description:

პაკაცოშვილი მიხაელ, ჯავახაძე დავით.  არბიტრაჟი ნაწილი 1

YouTube Preview Image

პაკაცოშვილი მიხაელ, ჯავახაძე დავით.  არბიტრაჟი ნაწილი 2

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.