დემოგრაფიის საფუძვლები. I ლექცია. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

დემოგრაფია როგორც მეცნიერება; დემოგრაფიის სპეციალიზაცია; დემოგრაფიული შემთხვევა, პროცესი, მოვლენა და მდგომარეობა.

Be Sociable, Share!

Comments are closed.