დემოგრაფიის საფუძვლები. X ლექცია. ოჯახი. ქორწინების შეწყვეტა. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

ოჯახი; ოჯახთან დაკავშირებული ცნებები; განქორწინება და განქორწინების მაჩვენებლები; დაქვრივება და დაქვრივების მაჩვენებლები

Be Sociable, Share!

Comments are closed.