დემოგრაფიის საფუძვლები. XV ლექცია. დემოგრაფიული პოლიტიკა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:
YouTube Preview Image

დემოგრაფიული პოლიტიკა; სახელმწიფო ერთიანი დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის ორგანიზაცია-მართვა; დემოგრაფიული პოლიტიკის მსოფლიო გამოცდილება

Be Sociable, Share!

Comments are closed.