მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 1 ლექცია. შესაძლებელი დემოგრაფიული მომავალი. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

შესაძლებელი დემოგრაფიული მომავალი

Be Sociable, Share!

Comments are closed.