ეკონომიკის საფუძვლები. ლექცია 6. ნაწილი 1.კონკურენცია:სრულყოფილი და არასრულყოფილი მონოპოლია . შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 101

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.