ეკონომიქსი; ლექცია 22

Description:

დიმიტრი ჯაფარიძე, ცხვრების ღირებულების გამოთვლა. ლექცია 22, ნაწილი 1

YouTube Preview Image

დიმიტრი ჯაფარიძე, ცხოვრების ღირებულების გამოთვლა. ლექცია 22, ნაწილი 2

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.