ეკონპმოქსი; ლექცია 19

Description:

დიმიტრი ჯაფარიძე-შემოსავლის უთანაბრობა და სიღარიბე. ლექცია 19, ნაწილი 1

YouTube Preview Image

დიმიტრი ჯაფარიძე-შემოსავლის უთანაბრობა და სიღარიბე. ლექცია 19, ნაწილი 2

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.