ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. XIII ლექცია. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

Description:

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. XIII ლექცია.ნაწ I. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

YouTube Preview Image

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. XIII ლექცია.ნაწ II. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

YouTube Preview Image

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. XIII ლექცია.ნაწ III. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.