მედია კომუნიკაცია. ენა, აზროვნება და მეტყველება. ლექცია 1. ნაწილი 1. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Description:

მედია კომუნიკაცია. ენა, აზროვნება და მეტყველება. ლექცია 1.  ნაწილი 1. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Be Sociable, Share!

Comments are closed.