მედია კომუნიკაცია. ენა და საზოგადოება. ლექცია 3, ნაწილი 1. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Description:

მედია კომუნიკაცია. ენა და საზოგადოება. ლექცია 3, ნაწილი 1. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Be Sociable, Share!

Comments are closed.