ზოგადი ფსიქოლოგია. ლექცია 6, ნაწილი1. მაია წერეთელი. Ilia State University. SOC PSYC GEN 107

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.