ზოოლოგია. ლექცია 4. Platyhelminthes. ნაწილი 4. ნათია კოპალიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. NAT-BIO-BIO-102

Description:
http://www.youtube.com/watch?v=7UvCRj35pGU –

ზოოლოგია. ლექცია 4. Platyhelminthes. ნაწილი 4. ნათია კოპალიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. NAT-BIO-BIO-102

Be Sociable, Share!

Comments are closed.