“ფრიდრიხ ჰაიეკი” – თენგიზ ვერულავა

Description:

თენგიზ ვერულავა – “ფრიდრიხ ჰაიეკი” (ნაწილი I)

YouTube Preview Image

***

ფრიდრიხ ჰაიეკი “გზა ბატონყმობისაკენ”

YouTube Preview Image

***
YouTube Preview Image

“ფრიდრიხ ჰაიეკი და სოციალური დაცვის პრობლემები
YouTube Preview Image

Be Sociable, Share!

Comments are closed.