იდენტობის თეორია. მე-10 ლექცია. დიდი იდენტობების მომავალი: მარადიული განმანათლებლობის ეპოქა და სამოქალაქო საზოგადოების დასასრული. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-10.

Description:
YouTube Preview Image

 

 

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.