ინტერკულტ. კომუნიკაცია და თარგმანი, ქეთევან ჯაში, ლექცია 1(2), Ilia State University, M 002-2-02406

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.