ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულირება (ნასყიდობა განვადებით). გიორგი თუმანიშვილი. Ilia State University LLB.LAW.CIVIL2.LAWCIVIL2.CO.101

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.