კულტურული ანთროპოლოგია: თეორია და კვლევა. 5.2. სტრუქტურული ფუნქციონალიზმი 3: Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, Gluckman. ქეთევან გურჩიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. M001-2-01408

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.