მაკროეკონომიკა. ლექცია 1. ნაწილი 3.მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მთლიანი შიდა პროდუქტი და მისი გამოთვალ. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOC-SOC-EL-129

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.