მაკროეკონომიკა. ლექცია 2. წარმოება და ეკონომიკური ზრდა. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOC-SOC-EL-129

Description:

მაკროეკონომიკა. ლექცია 2.ნაწილი 1. წარმოება და ეკონომიკური ზრდა.

YouTube Preview Image

მაკროეკონომიკა. ლექცია 2.ნაწილი 2. წარმოება და ეკონომიკური ზრდა.

YouTube Preview Image

მაკროეკონომიკა. ლექცია 2.ნაწილი 3. წარმოება და ეკონომიკური ზრდა.

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.