მაკროეკონომიკა. ლექცია 6. ინფლაცია:მისი მიზეზები და დანახარჯები. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOC-SOC-EL-129

Description:

ლექცია 6. ნაწილი 1

YouTube Preview Image

ლექცია 6. ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ლექცია 6. ნაწილი 3

YouTube Preview Image

ლექცია 6. ნაწილი 4

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.