მენეჯმენტი და ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში, მაია ბიწაძე M003-2-03909, ლექცია 3, ნაწილი 1

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.