მენეჯმენტი და ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში, მაია ბიწაძე M003-2-03909, ლექცია 4, ნაწილი 1,2,3,4

Description:

ლექცია 4, ნაწილი 1

YouTube Preview Image

ლექცია 4, ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ლექცია 4, ნაწილი 3

YouTube Preview Image

ლექცია 4, ნაწილი 4

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.