პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 6. ნაწილი 3. ორმაგი ფენის პოტენციალის თვისებები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.