მე-20 საუკუნის ევროპული ემიგრაციის ლიტერატურა. XII ლექცია. იტალიური ემიგრაციის ლიტერატურა. ზოგადი მიმოხილვა. II ნაწილი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-LIT-EL-108

Description:
http://www.youtube.com/watch?v=KCW9dlArD0I
Be Sociable, Share!

Comments are closed.