მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ბასკური ლიტერატურის ისტორია. XII ლექცია. იოსება სარიონანდია. ხოსე მარი იტურალდე. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-111

Description:

 

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.