იდენტობის თეორია. მე-5 ლექცია. განმანათლებლობა. განმანათლებლობა და ისტორიის გაგება. სალონები და ჩაის სახლები. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-05.

Description:
YouTube Preview Image

 

YouTube Preview Image

 

 

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.