იდენტობის თეორია. მე-6 ლექცია. რა არის განმანათლებლობა? გიგი თევზაძე. M001-2-01225-06.

Description:
YouTube Preview Image

 

YouTube Preview Image

 

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.