იდენტობის თეორია. მე-8 ლექცია. ეროვნული იდეოლოგიის საზღვრები შუა საუკუნეების და ახალი დროის საქართველოში. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-08.

Description:
YouTube Preview Image

 

 

YouTube Preview Image

 

 

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.