მიკროეკონომიკა. ლექცია 6. ნაწილი 2. მომხმარებლები, მწარმოებლები და ბაზრების ეფექტიანობა. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 128

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.