მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1. WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #1.პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.