მონაცემთა მოდელირება და კომპიუტერული დამუშავება, ლექცია 1(2), უმცირეს კვადრატთა მეთოდი, ივანე მურუსიძე, Ilia State University, D004-2-04310

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.