მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 1 ლექცია. შესაძლებელი დემოგრაფიული მომავალი. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:
YouTube Preview Image

შესაძლებელი დემოგრაფიული მომავალი

Be Sociable, Share!

Comments are closed.