მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 11 ლექცია. გაერთიანებული სამეფო, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:
YouTube Preview Image

გაერთიანებული სამეფო, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია

Be Sociable, Share!

Comments are closed.