მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 12 ლექცია. დანია, შვედეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი, პოლონეთი. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:
YouTube Preview Image

დანია, შვედეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი, პოლონეთი

Be Sociable, Share!

Comments are closed.