მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 2 ლექცია. მოსახლეობის რაოდენობა და სიმჭიდროვე. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:
YouTube Preview Image

მოსახლეობის რაოდენობა და სიმჭიდროვე.

Be Sociable, Share!

Comments are closed.