მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 4 ლექცია. შობადობა. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

შობადობა.

Be Sociable, Share!

Comments are closed.