მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 5 ლექცია. მოკვდაობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:
YouTube Preview Image

მოკვდაობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა

Be Sociable, Share!

Comments are closed.