საქართველოსმცოდნეობის შესავალი, ლეონტი მროველის კონცეფცია, ლექცია 2. ნაწილი 3, ნინო დობორჯგინიძე, Ilia State University HUM KART GEN 101

Description:
YouTube Preview Image

ნინო დობორჯგინიძე, საქართველოსმცოდნეობის შესავალი, ლეონტი მროველის კონცეფცია, 2.3

Be Sociable, Share!

Comments are closed.