ორგანიზაციული ქცევა. ლექცია 9. ნაწილი 1. სამუშაო გუნდის გაგება. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 107, M003 2 03797

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.