სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 12 ლექცია. კვლევის ანგარიში. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

კვლევის ანგარიშის განხილვა

Be Sociable, Share!

Comments are closed.