სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 2 ლექცია. რაოდენობრივი კვლევა. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

რაოდენობრივი კვლევის საკითხები

Be Sociable, Share!

Comments are closed.