სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 3 ლექცია. პრობლემები, ძლიერი და სუსტი მხარეები. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:
YouTube Preview Image

მასობრივი გამოკითხვა

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.