სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 5 ლექცია. ინდექსი და სკალა. ნაწილი 4. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:
YouTube Preview Image

შეკითხვების პრინციპები

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.