სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 7 ლექცია. შერჩევა. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:
YouTube Preview Image

შერჩევის სახეები

Be Sociable, Share!

Comments are closed.