სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 7 ლექცია. შერჩევა. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

სტიქიური შერჩევა

Be Sociable, Share!

Comments are closed.