სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 8 ლექცია. სპეციალური შერჩევითი გამოკვლევები. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

კლასტერული შერჩევა

Be Sociable, Share!

Comments are closed.